Zhodnotenie našej práce nielen za prvý polrok

Obecné zastupiteľstvo, Porušenia zákonov, Pre deti, Program rozvoja, Rómovia, Voľby, Vysielanie, Žiadosť

Najskôr sa chceme s oneskorením poďakovať našim voličom za prejavenú dôveru a spoločný úspech vo voľbách pri zisku štyroch mandátov poslancov. Tieto mandáty sú naozaj vaše, a budú priamo a bezpodmienečne napĺňať program, ktorý sme vám pred voľbami priniesli. Príspevky Martina Jurča aj Jána Vrbičana sú stále prístupné na našej stránke tak, aby ste nás mohli kontrolovať pri jeho napĺňaní. Viac na: programy

Máme za sebou približne polrok poslaneckej práce a môžeme ho hodnotiť. Samozrejme všetko sa to začalo už dávnejšie v rozhovoroch s terajšími aj bývalými Pribylincami, ktorí triezvo hodnotili situáciu v Pribyline. Vždy sa diskusia končila pri chýbajúcich stavebných pozemkoch, Rómoch, nezáujme o školu, škôlku, slabnúcom cestovnom ruchu a aj v najrôznejších domnienkach o našom hospodárení. Vtedy sme pochopili, že tieto diskusie zo stretnutí treba preniesť na obecnú pôdu, a to bude možné len vlastným aktívnym prístupom a obetovaním voľného času v prospech zmeny.

Asi pred rokom, sme najskôr starostovi, a potom aj poslancom cez petíciu podpísanú 330 voličmi priniesli overené návrhy pri riešení nielen rómskej problematiky. Petíciu síce zastupiteľstvo neprijalo, ale ani neodmietlo, lebo len dvaja zo siedmich poslancov boli proti. Zistili sme, že aj aktivita občanov bez poslaneckého mandátu môže veľa zmeniť.

Tak, či tak sme spracovali spoločný predvolebný program a presadili sme sa vo voľbách. Dohodli sme sa, že chceme ísť za programom, či už budeme poslancami všetci siedmi alebo nikto. Náš program stojí na štyroch základných bodoch:

  1. Nepriaznivá demografia: chýbajúce stavebné pozemky, bezduchý program rozvoja a rómska problematika.
  2. Dodržiavanie práva a hospodárenie.
  3. Škola a materská škola.
  4. Šport a kultúra aj ako nástroje služieb cestovného ruchu.

Ako ste si všimli všetky tieto témy postupne podľa náročnosti otvárame na obecných zastupiteľstvách. Je to veľmi časovo aj stresovo náročná práca, ale úspechy, ktoré sme aj s vašou pomocou a podporou na zastupiteľstvách dosiahli nás posúvajú ďalej:

Základná škola aj škôlka majú nádej na investície a z okraja záujmu sa dostávajú do centra pozornosti, kde patria. Ak teraz nebudú úspešné fondy, budeme trvať na vlastných investíciách. Akútny je stav kuchyne školy, kde už nepostačí údržba v kompetencii riaditeľky školy, ale nevyhnutná bude investícia z obce. Aktívni sme aj v Rade školy, kde sme zo zákona požiadali obec o prerokovanie koncepcie rozvoja školy a odporučili investície do školy aj materskej školy. Rekonštrukcia starého obecného úradu je zatiaľ správne na okraji záujmu a čas ukáže, čo ďalej. Budeme pozorne sledovať tieto plánované investície tak, aby sme ako zriaďovateľ mali bezodkladne školu aj škôlku na požadovanej úrovni.

V oblasti dodržiavania práva a hospodárenia je veľmi veľa práce, ale aj tu sa nám už darí veci meniť. Vyberáme: Zverejňovanie termínu rokovania OZ podľa rokovacieho poriadku. Priblíženie formy uznesení, tak ako to vyžaduje zákon. Poukazujeme na množstvo možných porušení právnych noriem v činnosti obce. Mali sme snahu o zmenu rokovacieho poriadku OZ a aktualizáciu vyžaduje aj štatút obce. Máme veľké výhrady k bodu Rôzne v programu rokovania OZ! Už tradične sa tu schvaľujú veľmi podstatné požiadavky s veľkým dopadom na rozpočet obce, a to bez toho, že by nám boli poskytnuté akékoľvek podklady a tiež návrhy na uznesenia! A tak rozhodujeme o desiatkach tisícov Eur bez prípravy doslova za pár minút. Naposledy bod Rôzne predurčil výdaj z rozpočtu obce približne za 70tisíc Eur,  a to ešte nepočítame spolufinancovanie na jednotlivé projekty. Ak sa to nezmení, nebudeme sa zúčastňovať tohto bodu programu.

Ako poslanci sme členmi komisie, ktorá bude pripravovať vstupy pre spracovanie Programu rozvoja Pribyliny, a tak ako sme to povedali na zastupiteľstve musíme svojou aktivitou do prípravy zainteresovať maximum z vás. Je veľmi dôležité túto šancu využiť, aby sme z Programu rozvoja urobili kvalitný, ambiciózny a živý dokument so skutočnou víziou pre Pribylinu.

V oblasti športu sa darí futbalistom mužstva dospelých aj dorastencov, oba mužstvá vedú svoje triedy. Vedenie uvažuje o znovu založení žiackeho družstva a nevyhnutných investíciách do športového areálu Pod brehom. Rovnako dobudovanie ľadovej plochy, bude možnosťou pre voľnočasové aktivity ľudí všetkých vekových kategórií. Opäť sme organizovali Pribylinský ples, pomohli pri fašiangoch, prinášame vám objektívne celé rokovanie zastupiteľstva, snažíme sa o rozvoj športu, najmä o dostupnosť futbalu a hokeja pre všetkých. Organizovali sme spoločne s Hokej Tým Pribylina akcie na ľade za školou a tiež na zimnom štadióne v Ružomberku. Snažíme sa spolupracovať a pomáhať občianskym združeniam v obci.

Aktívne pracujeme aj ako komisia cestovného ruchu. Inšpirujeme sa obcami Zuberec, Liptovská Teplička … a v snahe zviditeľniť jedinečnosť Pribyliny pripravíme propagačný materiál v tlačenej aj multimediálnej forme. Komisia ich po odsúhlasení preloží na rokovanie OZ.

Dá sa povedať, že nás ešte len čakajú náročné témy ako sú reálne stavebné pozemky a tiež rómska problematika. Vieme, že len ich riešenie je šancou pre rozvoj Pribyliny, a preto sa na ne pripravujeme, pracujeme a tešíme na ďalšie zastupiteľstvá. Vzájomne nás zaväzuje a posilňuje vaša podpora, ktorú nechceme sklamať.

Aj keď niekedy počujeme na svoje adresy nepravdy či polopravdy, počítali sme aj s tým. Samozrejme, že to citlivo vnímame, ale najdôležitejšie je, že to čo robíme je napĺňaním nášho programu.

Nie len poslanec, ale aj každý Pribylinec môže veci meniť, a ak máte návrhy, kritiku, požiadavky, vízie možno aj sny povedzte nám ich. Budeme sa snažiť o diskusiu resp. presadenie najlepších riešení.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud