Záznam OZ august 2016 s komentárom

Nezaradené

Prinášame vám záznam z ďalšieho OZ konaného 26.8.2016. Je v ňom veľa vecí na pozeranie o tom:

  • Ako sa občan obce so svojou žiadosťou a problémom nedostal ani do programu zastupiteľstva
  • Ako sa plní odporúčanie zastupiteľstva starostovi a stavebnému úradu, aby kontrolovali stavebnú činnosť v rómskej osade
  • Ako sa plní uznesenie z roku 2012 o poplatku za pripojenie na inžinierske siete pre stavbu domov na IBV. To jest poplatok 16Eur/1m2 za plochu pozemku, teda pre 800m2 ide o poplatok obci vo výške asi 13 tis Eur!
  • Ako je, ale aj nie je potrebná zmluva a platba za takýto pozemok.
  • Ako a akú zmluvu za 33tis Eur podpísal starosta
  • Ako poslankyňa hovorí, že je potrebné zredukovať stav detí v škôlke
  • Ako odchádzajú poslanci z rokovania OZ (niektorí už pravidelne)
  • Ako úprimne to starosta myslí s riešením rómskej problematiky
  • Ako boli poslanci dezinformovaní, keď schváli vybudovanie dažďovej kanalizácie, o ktorú nik nežiadal. Žiadateľ naopak upozornil na problém nedokončenej splaškovej kanalizácie, ktorá je už niekoľko rokov skolaudovaná,  ale hlavne zaplatená.

Pár komentárov k priebehu.

Áno, občan obce sa so svojou žiadosťou nedostal ani do programu zastupiteľstva ani do Rôzneho a bol odkázaný až na Diskusiu. /Pod bod Rôzne starosta vždy skryl tie najpodstatnejšie návrhy na uznesenia alebo naopak nepríjemné veci, o ktorých sa v pozvánke nemalo hovoriť. Obsah bodu Rôzne nebol nikdy zverejnený a aj poslanci dostali jeho obsah len heslovite pár dní pred OZ/.

Toto sa stalo teraz po prvýkrát. Občan obce mal pre starostu až takú nepríjemnú žiadosť o pomoc, že ani bod Rôzne už teraz nestačil na schovanie jeho žiadosti pred verejnosťou a poslancami. Starosta tohto občana odporučil, že môže vystúpiť v Diskusii. Čiže ak by sa občan osobne nezúčastnil zastupiteľstva, tak o jeho žiadosti nevie okrem starostu asi nikto. To je sila, a pritom občan podal žiadosť o zaradenie do programu v termíne, a tak ako mu to ukladá rokovací poriadok. Po prvýkrát sa do programu ani do rôzneho nedostal. Pýtate sa, čo bolo také nové a neprijateľné na zverejnenie v programe? Občan žiadal o pomoc obce, lebo Rómovia majú záujem kúpiť dom v jeho ulici. Jedná sa o dom na námestí. Zvyšok nájdete v Diskusii.

Ďalej. Asi pred rokom sa Peter Vandriak vzdal mandátu poslanca a nemohol tak naplniť dôveru do neho vloženú. Na základe toho sa zbor nezávislých a smeráckych poslancov spestril o poslankyňu za SNS Dušanu Cibuľovú. Už jej predvolebná kampaň bola sympatická, lebo sa jediná, okrem nás nezávislých kandidátov, prezentovala vlastným programom s mottom Pribylina má naviac. Jej programový záväzok nám bol blízky v kontrole transparentného hospodárenia v obci. Blízky v otázke riešenia neprispôsobivých občanov, kde sme síce trochu inde, lebo my naopak mnohých vnímame ako občanov bez šance prispôsobiť sa a nemyslíme si, že väčšina je neprispôsobivá. Blízky nám bol aj v otázke cestovného ruchu, a tak ďalej. Svoj záväzok transparentnosti potvrdila už na prvom zastupiteľstve, keď podporila našu opakovanú žiadosť, aby aj poslanci mali všetky podklady k podbodom bodu Rôzne, tak ako nimi disponuje starosta a obecný úrad. Veľmi sa nám to páčilo, že je aktívna ako my.

Stala sa predsedníčkou stavebnej komisie a iniciatívne zorganizovala návštevu v rómskej osade za účasti poslancov (okrem Ľuba Bobrika), predsedu urbáru, policajta, starostu a jeho kameramana. Návšteva sa uskutočnila 18.4.2016 a jej vyhodnotenie o pár týždňov neskôr. Tu zrazu jej aktivita skončila. Vraj kvôli jednej poznámke, musí prestať riešiť čokoľvek. Dokonca už po tretíkrát predčasne opustila zasadnutie OZ.

My sme aktívni, odkrývame pravdu, ukazujeme realitu. Upozorňujeme na porušenia predpisov. Predkladáme návrhy a návrhy na uznesenia. Informujeme celú obec a pýtame sa cez informačný zákon na konanie a míňanie verejných zdrojov. Pre nás je nepodstatné, že jedného z nás iný kolega poslanec v minulosti hanlivo nazval niečím. Pre nás je nepodstatné, že sa organizujú petície. Tak isto nás nezlomia osobné útoky od starostu. Práve naopak, my sme tu a vieme, že sú to len prejavy slabosti a strachu. Teší nás váš rastúci záujem o riešenie problémov v obci. Ak by sme chceli prestať pracovať mali by sme na to veľa dôvodov a nemuseli by sme si hľadať žiadne zámienky. Prestať pracovať, a pritom držať mandát poslanca je pre nás neprijateľné.

V tomto svetle si pozrite začiatok diskusie, keď starosta smúti na koncom aktivity jednej poslankyne a obviňuje tých najaktívnejších. Je to ten istý starosta, ktorý ignoroval koncepciu riešenia rómskej problematiky podľa dediny roka Spišský Hrhov. Ten istý starosta, ktorý nesúhlasí s autormi tohto konceptu. Ten istý starosta, ktorý ani nepovažoval za potrebné tieto riešenia z úst „experta“ starostu Spišského Hrhova, prednesené na obecnej pôde, priniesť svojim občanom. Túto jeho reakciu nájdete v úvode diskusie.

Potom si porovnajte tieto jeho vyjadrenia smútku a jeho vyjadrenia  na konci bodu programu Kontrola uznesení z predchádzajúceho zastupiteľstva……

https://youtu.be/kJhYi_CPyeQ?list=PLnGXNBvervrSVqWEpPnVZ7mdt_abKKvKG&t=963

Všimnite si ako naložil z uznesením, ktoré vyšlo práve z aktivity väčšiny poslancov. Porovnajte si jeho prístup, či to naozaj s riešením rómskej problematiky myslí úprimne. Uznesenie bolo prijaté práve k návšteve v rómskej osade a znie: Obecné zastupiteľstvo v Pribyline odporúča Spoločnému obecnému úradu so sídlom v Liptovskom Hrádku, Obec Pribylina, Úsek územného rozhodovania a stavebného poriadku, Hviezdoslavova č.170, 033 01 Liptovský Hrádok kontrolu v rómskej osade v Pribyline v rozsahu kompetencií spoločného obecného úradu.

Termín: trvalý   Zodpovedný: vedúci zamestnanec spoločného obecného úradu; starosta Obce Pribylina

Pre starostu je to zrejme bezvýznamné odporúčacie uznesenie, ale pre poslancov uznesenie, ktoré vyjadruje vôľu ľudí.

Tak to stojí za pozretie!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud