Zasadnutie OZ 21.2.2018 streda 18hod

Hlavný kontrolór, Obecné zastupiteľstvo, Porušenia zákonov, Základná škola, Žiadosť

Starosta zvolal ďalšie zasadnutie týkajúce sa školy. Bude sa konať v stredu 21.2.2018 o 18hodine.

Opäť sme oň požiadali my: Martin Jurčo, Ján Vrbičan a Filip Benko. Nemali sme inú možnosť ako tému ZŠ opäť čím skôr otvoriť. Robíme všetko preto, aby sme motivovali rodičov zapísať svoje dieťa do prvého ročníka. Ale nezabúdame aj na rodičov súčasných žiakov, lebo aj oni čakajú na signál obce, že bude prevádzkovať školu s hrdosťou ďalej. 

Ďalšie zastupiteľstvo mal starosta zvolať automaticky a malo sa konať najneskôr 9.2.2018. Nie je to len naše stanovisko, ale aj názor právnika, citujem z jeho odpovede:

“Pokiaľ ide o opätovné zvolanie OZ potom, čo bolo predchádzajúce neuznášaniaschopné, mám za to, že starosta je povinný konať presne tak, ako to zákon ukladá – teda ak nie je uznášaniaschopné,  je povinný zvolať ďalšie do 14 dní. Nie je to len „jednorazová“ povinnosť.

Ak by sme toto ustanovenie vykladali tak, ako to robí p. starosta, tak by stratilo zmysel aj toto ustanovenie, ale aj samotná inštitúcia OZ. Určite má povinnosť zvolať opätovne OZ.

Zákon (ako je to v samospráve už zvykom) stanovil síce túto povinnosť starostu, ale nestanovil žiadnu sankciu za jej porušenie. Dokonca ani pre prípad, že OZ nie je zvolané viac ako 3 mesiace… Pokiaľ starosta nezvolal OZ, môže ho na to upozorniť hl. kontrolór.”

Okrem témy ZŠ sme program rokovania doplnili aj o inventarizáciu obecného majetku. Povinnosť obce raz ročne predkladať zastupiteľstvu správu o stave majetku sa vôbec nedodržiava a poslanci nemajú prehľad o stave a zmenách obecného majetku. Aj táto téma úzko súvisí s našou školou.

 Pozvánka na zasadnutie na stránke obce zatiaľ chýba, a preto ju zverejňujeme cez nás. 

Pozvánka oz210218

2 thoughts on “Zasadnutie OZ 21.2.2018 streda 18hod

 1. Podla zakona nie je len na starostovi zvolat rokovanie OZ, takze sankciu tam asi nema zmysel riesit. Prve tri body zo zakona k paragrafu o rokovani OZ:
  Rokovanie obecného zastupiteľstva
  (1) Obecné zastupiteľstvo zasadá podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace. Ak požiada o zvolanie zasadnutia obecného zastupiteľstva aspoň tretina poslancov, starosta zvolá zasadnutie obecného zastupiteľstva tak, aby sa uskutočnilo do 15 dní od doručenia žiadosti na jeho konanie. Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva zvolá starosta zvolený v predchádzajúcom volebnom období tak, aby sa uskutočnilo do 30 dní od vykonania volieb. Obecné zastupiteľstvo zasadá v obci, v ktorej bolo zvolené.
  (2) Ak starosta nezvolá zasadnutie obecného zastupiteľstva podľa odseku 1 prvej vety, zvolá ho zástupca starostu alebo iný poslanec poverený obecným zastupiteľstvom. Ak starosta nie je prítomný alebo odmietne viesť takto zvolané zasadnutie obecného zastupiteľstva, vedie ho ten, kto zvolal obecné zastupiteľstvo.
  (3) Ak starosta nezvolá zasadnutie obecného zastupiteľstva podľa odseku 1 druhej vety, zasadnutie obecného zastupiteľstva sa uskutoční 15. pracovný deň od doručenia žiadosti na jeho konanie. Ak starosta nezvolá zasadnutie obecného zastupiteľstva podľa odseku 1 tretej vety, zasadnutie obecného zastupiteľstva sa uskutoční 30. pracovný deň od vykonania volieb. Ak starosta nie je prítomný alebo odmietne viesť takto zvolané zasadnutie obecného zastupiteľstva, vedie ho zástupca starostu; ak nie je prítomný alebo odmietne viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva, vedie ho iný poslanec poverený obecným zastupiteľstvom

 2. ČO K TOMU dodať . Keď v Pribyline sú všetci presvedčení ,že oni sú tu pre nás a nevedia vísť v ústreti. Sústavne sa musíme doprosovať pre maličkosti ,ktoré sú v inných zariadeniach samozrejmosťou. Tak je absolútne normálne ,že každý rodič si to zváži čo je pre pre jeho dieťa vihovujúce a v konečnom dosledku pre rodiča praktickejšie . Nikoho by nebavilo sa každé ráno obávať, či
  príde na čas do zamestnania !A potom z čoho zaplatíme deťom konfort!!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud