NAHRÁVANIE OBECNÝCH ZASTUPITEĽSTIEV

Archív miestneho televízneho vysielania, Hlavný kontrolór, Obecné zastupiteľstvo, Porušenia zákonov

Na poslednom OZ nás poslanec Ľuboš Bobrík upozornil, že nahrávame zasadnutie OZ v rozpore so zákonom. Opýtal som sa ho, či sa toto opýtal aj obecného kameramana, ktorý robí zo zasadnutia účelový záznam a vystrelí zo stoličky ako blesk, len keď sa ozve starosta a otvára resp. končí OZ. Predpokladám, že asi nie. Ale jemu sa nechcem venovať. Je to nepodstatné a komické.

To že nahrávame OZ je úplne správne a v poriadku. V prílohe článku Vám prikladám jeden z viacerých podobných nálezov ústavného súdu. Nižšie je celý nález, ale aj podstatný výber. Robím tak preto, aby nielen my, ale aj všetci slušní ľudia mali odvahu nahrávať a zverejňovať priebeh rokovaní OZ. Veď nakoniec, Vám by vadilo zverejnenie toho za čo sa nemusíte hanbiť?

Ešte jedna vec. Len pripomeniem, že starosta si nás už dávnejšie nahrával na diktafón a vôbec nás o tom neinformoval. Pritom sa jednalo o neverejné stretnutie, keď sme sa ho boli opýtať a jeho pochybné konanie. Takéto nahrávanie bez súhlasu určite v poriadku nie je! Aj vy si to na stretnutí sledujete, čo ak sa to deje pravidelne.

Poznámka: Zrejme už zajtra Vám prinesieme celý záznam z posledného rokovania OZ.

Martin Jurčo


Z rozhodnutia:

Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 6. októbra 2010 v senáte zloženom z predsedu Juraja Horvátha a zo sudcov Sergeja Kohuta a Lajosa Mészárosa prerokoval prijatú sťažnosť P. S., V., zastúpeného advokátom JUDr. J. D., DrSc., B., vo veci namietaného porušenia základného práva na prijímanie a rozširovanie informácií podľa čl. 26 ods. 1 a 2 v spojení s čl. 13 ods. 4, čl. 1 ods. 1 a čl. 2 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a práva podľa čl. 10 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd postupom a uznesením Obecného zastupiteľstva obce V. č. 13/2009 z 25. novembra 2009, ktorým mu bolo znemožnené vyhotovenie zvukovo-obrazového záznamu z rokovania Obecného zastupiteľstva obce V. a takto rozhodol:

1. Základné právo P. S. na prijímanie a rozširovanie informácií podľa čl. 26 ods. 1 a 2 Ústavy Slovenskej republiky a právo podľa čl. 10 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd postupom a uznesením Obecného zastupiteľstva obce V. č. 13/2009 z 25. novembra 2009, ktorým v bode I nesúhlasilo s vyhotovením zvukovo-obrazového záznamu z rokovania Obecného zastupiteľstva obce V., porušené bolo.

2. Bod I uznesenia Obecného zastupiteľstva obce V. č. 13/2009 z 25. novembra 2009, ktorým nesúhlasilo s vyhotovením zvukovo-obrazového záznamu z rokovania Obecného zastupiteľstva obce V., zrušuje.

3. P. S. priznáva primerané finančné zadosťučinenie v sume 900 € (slovom deväťsto eur), ktoré mu je Obec V. povinná vyplatiť do dvoch mesiacov od právoplatnosti tohto nálezu.


Celé rozhodnutie ústavného súdu:

Rozhodnutie II. ÚS 255_2010

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud