KOMENTÁR A ZÁZNAM OZ 23.3.2018

Hlavný kontrolór, Noviny Pribylina Občanom, Obecné zastupiteľstvo, Porušenia zákonov, Vysielanie, Základná škola, Žiadosť

Komentár k jednotlivým bodom zastupiteľstva 23.3.2018

Po viac ako troch mesiacoch sa konečne uskutočnilo obecné zastupiteľstvo. Začalo sa výnimočne návrhom zástupcu starostu Pavla Holbusa. Ešte pred schválením programu citoval rokovací poriadok a navrhol, aby sa podmienky diskusie vzťahovali na celé rokovanie. Navrhol obmedziť dĺžku príspevku diskutujúceho na päť minút. Toto podporili hlavný kontrolór aj starosta obce. O návrhu prebehlo hlasovanie a návrh, ktorý nemal oporu v rokovacom poriadku aj prešiel.  Uznesenie sme predkladali my, a tak sme ho zosúladili s rokovacím poriadkom, lebo jeho návrh obmedziť každého  piatimi minútami aj mimo diskusie by bol neprípustný. Dá sa povedať, že si hneď v úvode OZ kopli vlastný gól.

Kontrola uznesení –  Pri kontrole uznesení nastal chaos, lebo starosta zabudol, že posledné neskontrolované uznesenia sú  z 8.12.2017, a nie tak ako si myslel z 15.12. Z tohto dôvodu ani nevedel, čo mu z nich vyplývalo. Ani sa nečudovať, veď  to bolo poriadne dávno. Jednalo sa o dva uznesenia, v ktorých nekonal: smernica o sťažnostiach, ale najmä uznesenie o oprave cesty do Rómskej osady, ktorá ohrozuje bezpečnosť a majetok občanov.  Najmä pri uznesení o oprave cesty, v ktorom nekonal vidno akú váhu tomto problému prikladá.

Správa HK za rok 2017 – So správou hlavného kontrolóra za minulý rok som nehol súhlasiť, lebo nebola poslancom predložená v zákonom stanovenej lehote.  Pritom ju kontrolór mohol poslať mailom alebo požiadať prerokovať počas minulých piatich odignorovaných OZ. Žeby mal info, že poslanci na rokovania neprídu? Jeho správy o kontrole síce na niektoré veci poukazujú, ale reálne pre obec neprinášajú žiadne zlepšenie. Skôr konzervujú nesprávny stav vecí. Nie je to dobré a v tomto zmysle je teda jedno či sú správy predložené skôr alebo neskôr.

Dotácia na ZŠ – Už viackrát som avizoval, že poslanci čakajú na akýkoľvek signál od starostu, ktorý by im pomohol vymaniť sa z bludného kruhu, do ktorého sa uvrhli opakovanými neúčasťami na riadnych obecných zastupiteľstvách. Ako barlička mala poslúžiť výzva z envirofondu na kúrenie aj zateplenie verejných budov, teda aj škôl. Takzvaná činnosť L4. V zmysle príslovia: Topiaci sa aj slamky chytá, im ani nič iné nezostávalo. Veď myslieť si, že nesledujeme všetky dotácie pre obec by bolo naivné. Táto výzva nie je v ničom nová. Po prvýkrát bola vyhlásená v roku 2014. Vtedy to bola činnosť L1, neskôr v roku 2015 L2 a v roku 2017 činnosť L3. Nie je nová ani pre obec Pribylina, lebo minulý rok sa do nej starosta pustil. Žiadosť podal do 15.3.2017, ale súhlas zastupiteľstva si vtedy nepýtal.  Je nepochybné, že práve po tlaku nás a verejnosti, teraz opakovanú žiadosť prezentuje ako niečo nové. A keďže je potrebné žiadosť podať do 29.3.2018, tak si zrazu pýta súhlas OZ. Jednoducho je to len barlička pre poslancov a divadielko pre občanov. Ešte si povedzme, že minulý rok bola obec neúspešná a v rokoch 2014 aj 2015 obec peniaze na školu ani nežiadala. Pritom už vo februári 2015 sa starosta dušoval, že do polovice roka príde výzva a škola bude ako cukrík. Nestalo sa tak. To že od roku 2015 až doteraz nevybavil  žiadne peniaze na školu vyvoláva pochybnosti o jeho skutočnom záujme. A to, že tam odmieta minúť akékoľvek obecné peniaze nás v tom len utvrdzuje. Najnovšie si starosta vymyslel, že ak sa robila materská škola, tak je to investícia aj do základnej školy. Povedal práve v budove ZŠ a rodičia pri týchto výmysloch, len nechápavo krútili hlavou. A keď to zopakoval aj na OZ, tak som na tento vrchol demagógie ani nedokázal reagovať. Takto sa dokáže skrúcať  len nasmerovaný politik, a to by som určite nikdy nechcel byť.

Na zasadnutí OZ som jeho poslancov o výzvach aj neúspechoch informoval. A keď som videl, že ich to vôbec neprekvapilo tak som pochopil, že ide o divadlo a im stačí pokračovať v tom čo sa robí alebo lepšie povedané nerobí od roku 2015. (pozn. nielen od 2015, ale už od 2009) Teda, že im stačí, keď sa podá tretia potencionálne neúspešná žiadosť. Čiže ich skutočný záujem o školu je minimálny a hlavné je, že sa po troch mesiacoch objavila zámienka prísť na OZ. Treba si však uvedomiť, že my sme mali povinnosť dať rodičom jasný signál v období, keď sa rozhodovali o škole. Teda už dávno. Bohužiaľ ani po tomto OZ žiadny jasný signál obecnej podpory školy neexistuje. Stav je presne taký istý ako vo februári roku 2015. Môžem povedať, že v tomto ročníku viem o troch deťoch, ktoré mohli zvažovať aj školu v Pribyline. Stačil by len normálny záujem obce o školu, bohužiaľ ten neprišiel a tieto deti v našej škole nebudú.

V ďalšom priebehu rokovania bolo zaujímavé, keď starosta obhajoval, že on nepotrebuje k bodom rokovania dávať dôvodové správy. Na jeho dvojitý meter upozornil aj kontrolór, keď povedal, že každý bod má mať dôvodovú správu. Zo strany kontrolóra to bolo jediné, keď bol nestranný.

Rôzne – Asi najviac ma v priestore bodu rôzne zaujala komunikácia starostu k téme inventarizácie obecného majetku. Namiesto toho, aby predložil súhrnnú správu o výsledkoch inventarizácie obecného majetku, tak sa nám v rukách objavil nikým nepodpísaný výstup o vyradení obecného majetku v hodnote cca 60tis Eur. Servilní poslanci tak šmahom ruky, bez otázok vyradili napríklad aj lyžiarsky vlek, automobil Peugeot, ramenový nakladač LIAZ…Chceli sme len vedieť ako sa narába s obecným majetkom a uzneseniami sme chceli zaviesť poriadok v správe obecného majetku medzi školou, hasičmi a obcou, lebo tu nič správne nie je. Tieto veci chýbajú viac ako desať rokov. Bolo trápne, že uznesenia neprešli, lebo tieto veci vyplývajú zo zákona. Možno by sa Vám zdalo, že sa často venujeme formálnym nedostatkom, ale skoro vždy keď narazíme na nejaký formálny nedostatok tak sa za ním neskrýva nevedomosť, ale zámer. Zrejme si všetci pamätáte starý zetor, traktor Vinkovič, prvý Liaz Bobor (1), tieto všetky dopravné prostriedky obec po skončení ich životnosti odpredala. Teraz sme sa pýtali prečo obec neskúsila predať aj Liaz Bobor (2), lebo starosta povedal, že ho dali rozpáliť do šrotu. Podľa mňa sme sa ho mali pokúsiť predať a takúto likvidáciu by som konzultoval s poslancami OZ. Ďalšia vec ma zarazila pri informácii, že už šesť rokov je v starej autobusovej garáži doparkovaný modrý Liaz Valník – sklápač. Ja som napríklad vôbec nevedel, že toto auto je šesť rokov takomto stave, že nejazdí a starne. Ale omnoho viac ma prekvapili slová starostu, keď najskôr konštatoval, že je tu žiadosť jedného záujemcu o kúpu tohto auta, ale že záujem má mať aj družstvo. Pritom ich žiadosť nemal, a tak ma prekvapila táto zhoda ich záujmu. Okrem toho ešte oznámil sumu ktorú jediný záujemca za auto ponúkol. Myslím si, že ak starosta chcel urobiť transparentnú súťaž, tak nemal informovať o cene jediného reálneho záujemcu. Jednak ho to znevýhodňuje a aj prípadné ďalšie ponuky, budú takto ovplyvnené. Zároveň nehovorím, že starosta niečo porušil, lebo toto sa mi často pripisuje. Ja si len myslím, že transparentný predaj, ktorého úlohou je priniesť maximum pre obec sa dá urobiť aj omnoho lepšie.

Diskusia – V diskusii ma zaujala aj táto otázka: „Prečo si ľudia nedávajú deti do našej ZŠ?“ Odpoveď nie je až taká zložitá. Skúsim vystihnúť podstatu, tak ako to vnímam ja. Nielen posledné roky, ale minimálne desať rokov tu niekto vytvára pocit, že naša škola sa neudrží. Že nie je tak kvalitná ako by mohla byť, že tu bol slabý riaditeľ, že teraz je tu slabá riaditeľka a že je to vraj „rómska škola“. Tento pocit sa pomaly, ale iste preniesol cez mienkotvorných ľudí do širokej verejnosti. Považujem to za veľmi nešťastné konanie, a preto si myslím, že toto veľmi škodí našej škole. Od starostu som nikdy nepočul jediné pochvalné slovo, či už na našu školu alebo na jej minulého resp.  súčasného riaditeľa. Netreba pripomínať, že starosta sa nezúčastňuje ani oficiálnych akcií v škole. Na piatkovom zasadnutí zastupiteľstva dokonca prezentoval školu ako podpriemernú podľa hodnotenia INEKO. Namiesto toho, aby riaditeľku a učiteľov pochválil a povzbudil za nadpriemerné výsledky v testovaní 5-2017, tak sa sústredil len na staršie testovanie 9-2016. Jednoducho povedané stokrát opakovaná lož sa tu stáva pravdou. Dnes málokoho zaujíma aké šikovné učiteľky máme v škole. Ako je škola vybavená interaktívnymi tabuľami a to, že ich  väčšina učiteliek už roky používa. Len málo kto si pripúšťa, že vonkajškom a obcou zanedbaná škola je personálne a vybavením na vysokej úrovni. Samozrejme ani naša škola nie je výnimkou a slabá motivácia a nízky status učiteľa v spoločnosti umožňuje prežiť aj slabším pedagógom. Riaditeľka nás informovala, že ak je taký prípad, tak to zatiaľ rieši upozornením alebo osobným pohovorom.

Som presvedčený, že informácia o zopakovaní žiadosti nijako nezvýši záujem o školu. Jednoducho toto nie je nič nové a ani dnes výzva pre školu nič nezaručuje. Preto sme predložili tri naše jasné verejné uznesenia. Poslanci nepodporili ani jediné.

Okrem toho som mal celý čas pocit, že starostovi poslanci boli veľmi nervózni. Vyvrcholilo to viackrát , keď sme sa stali terčom neslušných osobných útokov od poslankýň Oravcovej, Cibuľovej a starostu obce. V jednom momente dokonca pani poslankyňa Oravcová povedala, že sa jej kolegyne zo školy správajú stádovite. Ak sa podľa nej ľudia, ktorí slušne využijú svoje ústavné právo a pokojne sa zúčastnia obecných zastupiteľstiev správajú stádovite, tak potom ako by nazvala seba a ostatných, ktorí sa päťkrát opakovane dohodnú ignorovať  svoje povinnosti a na zastupiteľstvá neprídu? Nečakal by som slová plné nenávisti a pohŕdania od ľudí, ktorí si naplnia svoje povinnosti. Ale zároveň to presne ukazuje na stav našej spoločnosti. Je to morálne dno, keď sa majú slušní ľudia báť tých, čo si privatizujú správnosť a neuveriteľne si veria. Veria si, že je správne osočovať práve tých, ktorý od nich vyžadujú dodržiavanie demokratických princípov. Musíme prekonať ľahostajnosť a strach a musíme si veriť minimálne tak ako oni veď slušnosť je na našej strane.

Celý záznam a aj materiál, ktorým starostovi poslanci vyradili veľké množstvo obecného majetku nájdete nižšie.

Martin Jurčo

Návrh na vyradenie

Záznam OZ:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud