Videozáznam OZ 22.3.2017 + komentár

Hlavný kontrolór, IBV v Pribyline, Obecné zastupiteľstvo, Porušenia zákonov, Rómovia, štátny stavebný dohľad, Verejné zhromaždenie0 Comment on Videozáznam OZ 22.3.2017 + komentár

Veríme, že toto OZ je jedným z najdôležitejších zastupiteľstiev našej obce z hľadiska prejavenej vôle veľkého množstva poslancov. Teraz to bolo po prvýkrát aj o slobodnej vôli iných poslancov a nielen nás. My si uvedomujeme, že nielen nás, ale aj iných poslancov s vrúcnym vzťahom k...

Čítaj viac...

Noviny Pribylina občanom 04/2016

Noviny Pribylina Občanom, Obecné zastupiteľstvo, Program rozvoja, Rómovia, štátny stavebný dohľad0 Comment on Noviny Pribylina občanom 04/2016

Rekordná expanzia rómskej osady v poslednom desaťročí ide ruka v ruke s nezáujmom vedenia obce riešiť to.  Každému je jasné, že práve nezáujem najlepšie podporuje tento stav. Mnohoročné skúsenosti pracovitých starostov sú už niekoľko rokov podporované kapacitami slovenských aj medzinárodných...

Čítaj viac...