Náš program pre Pribylinu

Cestovný ruch, IBV v Pribyline, Noviny Pribylina Občanom, Obecné zastupiteľstvo, Odpady, Porušenia zákonov, Program rozvoja, Rómovia, Šport0 Comment on Náš program pre Pribylinu

Počas volebného obdobia 2014-18 sme predkladali veľké množstvo návrhov. Niektoré boli procesné, ale väčšina bola meritórnych. Počas roka 2018 sme ich postupne pretransformovali aj do ucelených konceptov riešení problémových oblastí našej obce. Začali sme predložením vlastného rozpočtu na rok 2018 a...

Čítaj viac...

KOMENTÁR A ZÁZNAM OZ 23.3.2018

Hlavný kontrolór, Noviny Pribylina Občanom, Obecné zastupiteľstvo, Porušenia zákonov, Vysielanie, Základná škola, Žiadosť0 Comment on KOMENTÁR A ZÁZNAM OZ 23.3.2018

Komentár k jednotlivým bodom zastupiteľstva 23.3.2018 Po viac ako troch mesiacoch sa konečne uskutočnilo obecné zastupiteľstvo. Začalo sa výnimočne návrhom zástupcu starostu Pavla Holbusa. Ešte pred schválením programu citoval rokovací poriadok a navrhol, aby sa podmienky diskusie vzťahovali na celé rokovanie. Navrhol...

Čítaj viac...

Noviny Pribylina občanom 04/2016

Noviny Pribylina Občanom, Obecné zastupiteľstvo, Program rozvoja, Rómovia, štátny stavebný dohľad0 Comment on Noviny Pribylina občanom 04/2016

Rekordná expanzia rómskej osady v poslednom desaťročí ide ruka v ruke s nezáujmom vedenia obce riešiť to.  Každému je jasné, že práve nezáujem najlepšie podporuje tento stav. Mnohoročné skúsenosti pracovitých starostov sú už niekoľko rokov podporované kapacitami slovenských aj medzinárodných...

Čítaj viac...

Záznam OZ 22.4.2016 – obecné zastupiteľstvo bez diskusie

Noviny Pribylina Občanom, Obecné zastupiteľstvo, Porušenia zákonov, Pre deti0 Comment on Záznam OZ 22.4.2016 – obecné zastupiteľstvo bez diskusie

Kvalita budov ZŠ aj MŠ nebola nikdy prioritou nášho starostu. Stačí pohľad na školu pri vstupe do dediny. Kompletnej rekonštrukcii starého obecného úradu sa, ale venuje od ustanovujúceho zasadnutia po jeho zvolení v roku 2010. V miestnom vysielaní v januári...

Čítaj viac...