Náš program pre Pribylinu

Cestovný ruch, IBV v Pribyline, Noviny Pribylina Občanom, Obecné zastupiteľstvo, Odpady, Porušenia zákonov, Program rozvoja, Rómovia, Šport0 Comment on Náš program pre Pribylinu

Počas volebného obdobia 2014-18 sme predkladali veľké množstvo návrhov. Niektoré boli procesné, ale väčšina bola meritórnych. Počas roka 2018 sme ich postupne pretransformovali aj do ucelených konceptov riešení problémových oblastí našej obce. Začali sme predložením vlastného rozpočtu na rok 2018 a...

Čítaj viac...

Komentár k OZ – bohužiaľ je to čoraz horšie!

Hlavný kontrolór, IBV v Pribyline, Obecné zastupiteľstvo, Odpady, Porušenia zákonov, Rómovia, Základná škola1 komentár na Komentár k OZ – bohužiaľ je to čoraz horšie!

Článok je pomerne obsiahly a to som sa snažil vybrať to najdôležitejšie. Ale je dôležité, aby ste mali kompletný obraz o tom čo sa dnes deje v našej obci: Komentár k OZ – bohužiaľ je to čoraz horšie! Martin Jurčo

Čítaj viac...

Predvolebné ovplyvňovanie 26.11.2006

Archív miestneho televízneho vysielania, Cestovný ruch, IBV v Pribyline, Program rozvoja, Rómovia, Šport0 Comment on Predvolebné ovplyvňovanie 26.11.2006

Ing. Milan Kohút v predvolebnom ovplyvňovaní voličov hodnotí problematický stav v obci Pribylina. Z pozície skúseného poslanca (poslanec OZ od roku 1998) hovorí, čo a kým spôsobom bude ako starosta zodpovedne riešiť. Za pár mesiacov to bude už 11 rokov,...

Čítaj viac...

Videozáznam OZ 22.3.2017 + komentár

Hlavný kontrolór, IBV v Pribyline, Obecné zastupiteľstvo, Porušenia zákonov, Rómovia, štátny stavebný dohľad, Verejné zhromaždenie0 Comment on Videozáznam OZ 22.3.2017 + komentár

Veríme, že toto OZ je jedným z najdôležitejších zastupiteľstiev našej obce z hľadiska prejavenej vôle veľkého množstva poslancov. Teraz to bolo po prvýkrát aj o slobodnej vôli iných poslancov a nielen nás. My si uvedomujeme, že nielen nás, ale aj iných poslancov s vrúcnym vzťahom k...

Čítaj viac...