Zverejňovacia povinnosť

Nezaradené0 Comment on Zverejňovacia povinnosť

V zmysle zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám každá obec zverejňuje zmluvy, faktúry, objednávky. Tieto informácie z našej obce nájdete na odkaze:                        pribylina.obecny-portal.sk Napr. pracovné zmluvy a dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru nie sú povinne zverejňované zmluvy, takže tieto tam...

Čítaj viac...